Türkiye'de İkamet İzni

Yemen Vatandaşları İçin Türkiye Oturum İzni

Yemen vatandaşlarının Türkiye de yabancılık çekmemeleri için, Yabancılar Şubesi, randevu alma, refakatçi danışmanlık alabileceğiniz ve işlemlerinizi kılavuzlar sayesinde doğru sonuçlandırabileceğiniz web siteleridir.
 

Yabancıların çalışma izinleriyle alakalı Yemen ile ilgili Türkiye de Çalışma Bakanlığına bağlı çalışma izni başvuruları için aşağıda belirttiğimiz web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Yemen vatandaşlarının Türkiye deki çalışma izinleri, süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni, istisnai çalışma izni, ev işleri, evlilik çalışma izni, eğitim sektörü, havacılık sektörü, eğlence sektörü, eğitim sektörü gibi birçok dalda size rehberlik ve danışmanlık edecek kılavuz siteleridir.

 

Yemen Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzinleri
 

4817 sayılı Türkiye’de yabancıların çalışma izni hakkında ki kanun gereği, yabancıların Türkiye’de fevri ve bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma süresi 1 ayı geçmeme ve çalışma bakanlığının onayını alma koşulu ile işe başladıktan 1 ay sonra da çalışma izni alınabilmektedir. Başvuru işlemleri online veya posta yoluyla olmak üzere 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

 

Yemen Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzni Başvuru Yeri
 

Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen Yemen vatandaşları için çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na yapılan müracaatla gerçekleşmektedir. Yapılan başvurular ise yurt içi ve yurt dışı başvurularına göre değişiklik gösterecektir.

 

Çalışma İzni İptali
 

Türkiye’de çalışan Yemen vatandaşlarının ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Yemen çalışma izin talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi, belge verildiğinin tespit edilmesi halinde bakanlıkça verilen çalışma izni iptal edilir.

 

Yemen Oturum ve Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 

Yemen Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?
 

Türkiye’de çalışacak olan Yemen vatandaşları oturum izni olarak bilinen ikamet teskeresi almaları ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak yabancılar çalışma izni almaları kanuni bir zorunluluktur.
 

Çalışma izni almak isteyen Yemen vatandaşları, kendi ülkelerinde bulunan Yemen - Türkiye Konsolosluklarına başvuru yaparak, çalışma izni işlemlerini başlatabilirler.
 

Türkiye’de çalışacağı kurum veya işveren ise gerekli belgeleri hazırlamalıdır.

 

Yurt dışından Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir mi?
 

Yurtdışından çalışma izni için başvuru yapılabildiği gibi, Yemen vatandaşları ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine online olarak çalışma izni için müracaat da bulunabilirler.

 

 

Çalışma İzni Çeşitleri?
 

4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanuna ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre, Yemen vatandaşları alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız kendi kuracağı işte de çalışabilirler. Buna göre çalışma izninin 3 gurupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılırken süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni bu yeni düzenlemelerdir.

 

İlk Çalışma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Yemen Vatandaşlarından İstenen Evrak ve Belgeler
 

Türkiye’de çalışacak olan Yemen vatandaşlarından istenen evraklar çalışma izin çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.

 

Yemen Uyruklu Personel İstihdam Edecek Kurum ve Kuruluştan İstenen Belgeler
 

Yemen vatandaşı istihdam edecek kurum ve kuruluşlar çalışanının, talepte bulunduğu iznin türüne göre istenen belgelerde değişiklik gösterecektir.

 

Yemen Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilmesi Halinde Başvurulacak Yasal Yollar
 

Türkiye’de çalışan Yemen vatandaşlarının çalışma izin başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru yapabileceği yasal yol, Yemen vatandaşı veya Yemen vatandaşının muhatap olduğu işvereni 30 gün içerisinde bakanlığa itirazda bulunma hakkına sahiptir.
 

Çalışma Bakanlığı itirazı yerinde bulmaması ve ret kararında direnmesi halinde ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içersinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptirler.

 

Çalışma İzin Belgesi Geçerliliğini Nasıl Kaybeder
 

Yemen vatandaşlarının çalışma izin belgeleri birçok gerekçe ile hükmünü kaybedebilir,
 

İkamet teskeresinin geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,
 

Pasaport geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,
 

Yine sorumluluğunu yerine getirmeyip kesintisiz olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması durumunda Yemen vatandaşları çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybedecektir.

 

Çalışma İzni Süresini Nasıl Uzatabilirim?
 

Yemen vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan izin bitiminden itibaren 15 günlük bir sürede yapılmalıdır.
 

Yemen vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak aynı görev ve aynı işyeri için istenebilmektedir. Bu şartlarda yabancı çalışma süresi 3 yıl daha uzatılabilir.

 

TC. Vatandaşı İle Evli Olan Yemen Vatandaşlarının Çalışma İzni Almasına Gerek Var mı?
 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan Yemen vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. İkamete ilişkin süre koşulu aranmazken, Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar.
 

Evli kalınan süre üç yılı doldurmamış ve evlilik sona ermiş olabilir. Evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde ise çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu tip bir özellik taşıyan belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yemen vatandaşlarına verdiği çalışma izin belgelerine konuyla ilgili açıklama belirtecektir.Yemen Konsolosluğu resmi web sitesi yoktur.

Duyurular

Consultation for Yemen

Consultation for Yemen, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Yemen; Türkiye’ de bulunan Yemen Konsoloslukları, Büyükelçiliği v...
2020-11-02 14:01:36 Devamı...
Tüm Duyurular
Türkiye'de İkamet İzni